Lambang

Kalimantan Timur

Arti Lambang

Warna

Kemakmuran, kesuburan

Keluhuran, keagungan

Kejayaan

Keberanian

Kesucian

Kesungguhan

Attribut

Alat pelindung dalam mencapai cita-cita revolusi 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur.

Kesiapsiagaan dan Kemampuan.

kesatuan dan kesatuan serta saat terbentuknya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Januari 1957 (1+1+1+9+5+7).

cita­cita dan tujuan rakyat Kalimantan Timur dalam mencapai masyarakat bahagia, adil dan makmur, aman tentram yang di ridhoi oleh Allah SWT.